WATERGEBRUIKSPLAN

In 2002 werd er voor de Piushaven een ‘Watergebruiksplan’ gemaakt. Op dat moment stond de ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling Piushaven in de kinderschoenen. Er was sprake van planvorming voor grootschalige herontwikkeling van het gebied, er waren enkele bestaande gebruikers en er was een zeer actieve groep inwoners en gebruikers die zich hard maakten voor een goed functionerende haven. De ambitie van Tilburg en de bestaande belangen samen vormden de basis voor het Watergebruiksplan, dat als doel had het water te positioneren als centrale openbare ruimte in de gebiedsontwikkeling.

Tien jaar na dit eerste plan is er veel gebeurd. De projectontwikkeling is uit de startblokken, hoewel soms wat vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Het watergebruik en het aantal gebruikers is toegenomen en de plannen rond de haven krijgen steeds concreter vorm. Daarom is dit het moment om het Watergebruiksplan uit 2002 te herijken.