Gebieds­ontwikkeling

Stedenbouwkundige visie

Het projectbureau Piushaven heeft eind 2018 een geactualiseerde stedenbouwkundige visie opgesteld voor de ontwikkeling van het totale Piushavengebied. De visie biedt een ruimtelijk kader voor de ontwikkelingen van de deelplannen. Iedere twee jaar volgt een actualisering van de visie.

Hier vindt u de actuele stedenbouwkundige visie (gezien de grootte van het bestand is het aan te raden dit via Wifi verbinding of vast internetaansluiting te downloaden):

Download de PDF

Gebiedsontwikkeling

Het totale gebied wordt gezien in relatie tot de omliggende stad. Daarbinnen is de specifieke context van de deellocaties en het openbaar gebied benoemd op basis van de huidige inzichten en marktsituatie. 

Er staan richtlijnen in voor de concrete planontwikkeling van de deelgebieden, zonder de architectonische opgave teveel te beperken en met de wetenschap dat de huidige inzichten niet eeuwigdurend zijn. De visie beschrijft de Piushaven op een dusdanige manier dat aanpassingen in de tijd op basis van sociale, economische en vakmatige inzichten gemakkelijk uit te voeren zijn.

Benieuwd wat er allemaal ontwikkeld wordt in de Piushaven op dit moment? Bezoek dan ook eens de website van de gemeente m.b.t. de Piushaven.

Kwaliteit is <span>uitgangspunt</span>
Kwaliteit is uitgangspunt

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

De herontwikkeling van oude havens staat in een aantal Europese steden hoog op de agenda. Om dit proces in betere banen te kunnen leiden, ging de stad Gent op zoek naar partnersteden die een gelijkwaardige ontwikkeling hadden gepland. Het project ‘Revitalisering Oude Industriehavens’ (ROI) is daarvan het resultaat. Het wordt gefinancierd met middelen van het Europese subsidieprogramma Interreg IV, dat de gezamenlijke ontwikkeling van grensregio’s ondersteunt. Mede dankzij Europese subsidie is de havenkom opnieuw ingericht.

15 jaar gebiedsontwikkeling Piushaven Tilburg

Was er maar een recept voor succesvolle gebiedsontwikkeling. Een formule of checklist die je altijd kunt gebruiken om de samenwerking met je partners snel en praktisch te organiseren. Maar dat recept is er niet. In langlopende gebiedsontwikkelingen blijkt dat macro-ontwikkelingen, faalervaringen en koerswijzigingen van partijen ertoe leiden dat flexibiliteit het enige ingrediënt voor succes lijkt.

Toch is in de publicatie “Ruig en goed, 15 jaar gebiedsontwikkeling Piushaven Tilburg” te lezen dat hier een aanpak is gegroeid die de tand des tijds heeft doorstaan. Deze aanpak kenmerkt zich op de eerste plaats door een duidelijke, praktische visie – Piushaven is een fraai maar niet aangeharkt woongebied op de mooiste locatie van Tilburg: tussen het stadscentrum en het landschapspark Moerenburg. Vervolgens door een uitnodigende houding ten opzichte van ontwikkelaars, bewoners en ondernemers.

Publicatie NL Publicatie EN