Museumhaven

In het zuidoostelijk deel van de havenkom ontwikkelt Tilburg sinds 2002 een museumhaven

In deze haven komen uitsluitend monumentale bedrijfsvaartuigen voor een ligplaats in aanmerking. Tijdens een wandeling langs de “museale schepen” ontdek je, dankzij de fraaie info borden voor elk schip, de karakteristieke eigenschappen en de geschiedenis van elk schip.

Museumhaven

In februari 2004 stemde het college in met het besluit om een deel van de Piushaven in te richten als museumhaven. Dit houdt in dat er aan de schepen die in dat deel van de haven mogen liggen voorwaarden worden gesteld. 

Een speciale schouwcommissie beoordeelt schepen die een ligplaatsvergunning hebben aangevraagd op hun museale waarde. Deze komt het beste tot uitdrukking wanneer een schip in originele staat verkeert en beschikt over alle authentieke details. 

Door de aanwezigheid van deze historische binnenvaartschepen, kan nog steeds de sfeer van het vroegere havenbeeld worden ervaren.

De schepen moeten het maritieme karakter van de haven benadrukken

Concreet betekent dit dat masten, gangboorden, patrijspoorten, tuigwerk, etc. zichtbaar moeten zijn. Verder wordt er gekeken naar de historische binding van het type schip met Tilburg. 

Tot slot is het een voorwaarde dat de schepen nagenoeg permanent bewoond zijn en minimaal 9 maanden in de Piushaven aanwezig zijn.

Ligplaatsen

De Museumhaven telt veertien ligplaatsen. Op dit moment zijn alle ligplaatsen ingevuld. Indien er ligplaats(en) vrijkomen, wordt dat gepubliceerd op deze website, als ook op de persberichtenpagina van de gemeente Tilburg en in de Bokkepoot, het verenigingsorgaan van de Landelijke Vereniging tot behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Daarbij wordt dan tevens aangegeven naar welke scheepsfamilie de voorkeur uit gaat.