BIZ

Samenwerken aan een aantrekkelijke Piushaven

We hebben met de oprichting van de BIZ Piushaven een stevige krachtenbundeling van ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, gemeente en andere belanghebbenden, die ten goede komt aan de ontwikkelingen in en om onze haven.

BIZ

Michel Deneef, Chantal Gulickx, Martin Huijbregts, Marly Hendrickx, Jérôme Populiers


Boulevard van Tilburg

Het bestuur streeft naar het creëren van een prettige omgeving voor ondernemers en bewoners in de Piushaven welke ontspanning biedt voor inwoners van Tilburg, passanten en recreanten. Samen zetten we de Piushaven als Boulevard van Tilburg landelijk op de kaart. De Piushaven bekend staat in de stad en ver daarbuiten als de gastronomische boulevard met een levendige gemeenschap van bewoners, ondernemers en bezoekers die er graag verblijven met water als verbindende schakel tussen stad en natuur.

Het bestuur kijkt uit naar de verdere ontwikkeling van de Piushaven als boulevard van Tilburg in de breedste zin des woord. Met de oprichting van de BIZ Piushaven hebben we een stevige krachtenbundeling van ondernemers, gebouweigenaren, gemeente en andere belanghebbenden die ten goede komt aan de ontwikkelingen in en om onze prachtige, veelzijdige stadshaven. De BIZ is hiermee een aanspreekpunt en belangenbehartiger voor iedereen die woont, werkt, onderneemt en/of recreëert in onze haven.

De Piushaven is in 2030 dé plek in Tilburg waar leefbaarheid en levendigheid hand in hand gaan. Nationaal en internationaal staat de grootste stadshaven van Brabant bekend om de gastvrijheid, klantvriendelijkheid, creativiteit en kwaliteit van de diverse groep ondernemers rondom de levendige haven.

De combinatie met een bijzonder museum voor historische, bewoonde vrachtschepen en winterliggers, watersport en -recreatie, creatieve broedplaatsen en groen stedelijk wonen maakt de Piushaven als uniek en aantrekkelijk woon-, werk- en watersportgebied een voorbeeld voor Nederland. Het rondje Piushaven langs het havenpark – ruim 1,5 kilometer – vormt een verzamelpunt voor spontane ontmoetingen. Ieder seizoen verrast de Piushaven.

Wensbeeld Piushaven <span>in 2030</span>
Wensbeeld Piushaven in 2030

BIZ Piushaven community

In een bedrijveninvesteringszone (BIZ) investeren ondernemers en vastgoedeigenaren binnen een afgebakend gebied samen in een aantrekkelijke bedrijfs- en vastgoedomgeving. Een BIZ heeft een wettelijke basis (zie Wet op de bedrijveninvesteringszones) en komt alleen na een formele draagvlakmeting tot stand; wanneer de meerderheid van de ondernemers en eigenaren hiermee instemt.

De doelstellingen

 • Balans tussen wonen, werken en recreëren, balans tussen levendigheid en leefbaarheid
 • Professionele en structurele marketing en promotie van de Piushaven bij de juiste doelgroepen, aan de hand van een verankerd onderscheidend profiel (ziel vasthouden)
 • Behoud van een compleet aanbod en een aantrekkelijke uitstraling van panden en etalages
 • Hoogwaardige inrichting en beheer van de openbare ruimte en het optimaal benutten van zowel de stedelijke als natuurlijke kwaliteiten van de Piushaven
 • Versterken van de verbinding met omliggende gebieden
 • Efficiënte samenwerkingsorganisatie
 • Duurzame en transparante financiering van collectieve activiteiten

De BIZ investeert in de volgende thema's

 • Samenwerking & professionalisering
 • Marketing & toerisme
 • Bedrijvigheid
 • Haven, recreatie, evenementen & acties
 • Verkeer
 • Uitstraling
 • Verduurzaming

Jaarplan

Het BIZ-vijfjarenplan wordt jaarlijks geactualiseerd naar een jaarplan met jaarbegroting. Dit plan wordt in een jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd aan alle betrokkenen.

Organisatie

We worden bij de oprichting van de BIZ ondersteund door Farzad Ghaus en Eline Diesvelt van Stad & Co, bereikbaar voor al uw vragen via eline@stadenco.nl of 06-52852649. De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks door de gemeente geïnd bij alle ondernemers en vastgoedeigenaren en uitgekeerd aan de Stichting BIZ Piushaven Community. De dagelijkse leiding is in handen van het stichtingsbestuur. Na de draagvlakmeting in februari 2021 wordt het bestuur in zijn definitieve samenstelling vastgesteld.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Benader ons dan via bestuur@piushaven.nl