WONEN | LEVEN

HEERLIJK WONEN IN EEN GROENE OMGEVING

LEVEN AAN DE BOULEVARD VAN TILBURG

Ooit was het een wat verwaarloosde industriehaven tussen bedrijfspanden, nu is rond de Piushaven een prachtig stedelijk gebied in ontwikkeling  waar wonen, werken en recreëren samengaan. In de haven liggen het gehele jaar historische, bewoonde schepen en tijdens het havenseizoen is het een vriendelijke en levendige passantenhaven met uitstekende voorzieningen.

Piushaven verbindt het centrum van Tilburg met het buitengebied Moerenburg. In deze gebiedsontwikkeling worden circa 1700 nieuwe woningen gebouwd, verdeeld over verschillende bouwprojecten. Vele bewoners hebben inmiddels hun nieuwe woning betrokken en er zijn al vele nieuwe ondernemers in het gebied gekomen. Enkele plannen zijn nog in ontwikkeling.

STEDENBOUWKUNDIGE VISIE

Het projectbureau Piushaven heeft eind 2018 een geactualiseerde stedenbouwkundige visie opgesteld voor de ontwikkeling van het totale Piushavengebied. De visie biedt een ruimtelijk kader voor de ontwikkelingen van de deelplannen. Iedere twee jaar volgt een actualisering van de visie. Hier vindt u de actuele stedenbouwkundige visie (gezien de grootte van het bestand is het aan te raden dit via Wifi verbinding of vast internetaansluiting te downloaden):

RUIG EN GOED; 15 JAAR GEBIEDSONTWIKKELING PIUSHAVEN

Was er maar een recept voor succesvolle gebiedsontwikkeling. Een formule of checklist die je altijd kunt gebruiken om de samenwerking met je partners snel en praktisch te organiseren. Maar dat recept is er niet. In langlopende gebiedsontwikkelingen blijkt dat ….

MOERENBURG

Landschapspark Moerenburg is voor veel Tilburgers bekend terrein, gelegen tussen het Wilhelminakanaal, de spoorlijn Tilburg-Boxtel, de Burgemeester Bechtweg en de snelweg A65. In dit buitengebied, vlakbij de Piushaven, wordt veel gefietst en gewandeld. Het kenmerkt zich dan ook door open weilanden, bomen, waterplassen en een agrarisch gebied met historische boerderijen. 

MUSEUMHAVEN

In het zuidoostelijk deel van de havenkom ontwikkelt Tilburg sinds 2004 een museumhaven. In deze haven komen uitsluitend monumentale bedrijfsvaartuigen voor een ligplaats in aanmerking.