Groen licht voor fase 1 herontwikkeling Residentie Piushaven Hopliedenkade

Groen licht voor fase 1 herontwikkeling Residentie Piushaven Hopliedenkade

De gemeente Tilburg en Woonzorg Nederland zijn het eens geworden over de sloop en herontwikkeling van fase 1 van de Residentie Piushaven en over het verder verkennen van een gebiedsontwikkeling op deze locatie. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Woonzorg Nederland en gemeente Tilburg. Afgelopen dinsdag stemde het college van B&W in met de overeenkomst.

Fase 1 bestaat uit de sloop van 24 appartementen (op zijn vroegst na de zomer van 2025) aan de zijde van restaurant RAK. Voor fase 2 wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Fase 2 bestaat uit de mogelijke sloop van het resterende gebouw om plaats te maken voor diverse bouwblokken en een parkeergarage.

Met de ontwikkeling kan de openbare ruimte verbeteren en vergroenen, komen er extra woningen en nieuwe functies in de plint en ontstaat ook een betere verbinding tussen de omgeving en de haven. De gemeente en Woonzorg Nederland verwachten dit voorjaar een besluit over fase 2 te nemen.

Bij een volledige gebiedsontwikkeling (fase 1 + fase 2) maken de huidige 120 appartementen (sociale huur) plaats voor maximaal 300 nieuwe appartementen. De nieuwe appartementen in fase 1 vallen grotendeels in de categorie midden huur. In fase 2 komen minimaal 120 sociale huur appartementen. Woonzorg Nederland is met de huurderscommissie in overleg over het sociaal plan met daarin alle rechten van de huidige huurders.

Vervolgstappen

In de komende maanden gaat het planteam Residentie aan de slag met het meedenken over de gebiedsontwikkeling. In het planteam zitten huurders, omwonenden en ondernemers uit de directe omgeving die meekijken en adviseren bij de uitwerking. Als de haalbaarheid van fase 2 voldoende is aangetoond, start aansluitend de procedure voor een nieuw Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). De plannen komen dan ter inzage te liggen. Op zijn vroegst begin 2025 beslist de gemeenteraad hierover.

Voor meer informatie, bekijk Residentie - Gemeente Tilburg