Triborgh

Wonen. Een werkwoord waar niet iedereen dagelijks bij stilstaat. Het hoort er gewoon bij. Bij Triborgh zijn wij daar wél dagelijks mee bezig. In de ruimste zin van het woord. Het huis zelf is daarbij ‘slechts’ een onderdeel. Een voorwaarde om te kunnen wonen.

Wonen gaat over veel meer dan thuiskomen. Een gebied, wijk, buurt, straat of huis zijn geen op zichzelf staande onderdelen. Het geheel vormt meer en vraagt om visie, creativiteit en respect voor de omgeving. Dat zit in onze genen.

Vergaande betrokkenheid. Dat kenmerkt onze aanpak. Bij gebiedsontwikkeling gaat het om een totaalvisie. Over wonen in de breedste zin van het woord. Op korte, maar vooral ook de langere termijn.

Met een scherp oog voor alle aspecten die ervoor zorgen dat wonen thuiskomen wordt; stedenbouwkundige opzet, woonruimte, architectuur, parkeervoorziening, groenvoorziening, verkeer en spelen.

Zorgvuldigheid. In de ontwikkeling en uitvoering van onze projecten betrachten we altijd een grote mate van zorgvuldigheid. Natuurlijk, tijd is geld, maar bij ons geldt dat kwaliteit boven alles gaat. Oog voor detail, voor de samenhang en balans van onze ontwikkelingen. Juist daar ligt onze kracht.