STEDENBOUWKUNDIGE VISIE

Het projectbureau Piushaven heeft eind 2018 een geactualiseerde stedenbouwkundige visie opgesteld voor de ontwikkeling van het totale Piushavengebied. De visie biedt een ruimtelijk kader voor de ontwikkelingen van de deelplannen. Iedere twee jaar volgt een actualisering van de visie.

Hier vindt u de actuele stedenbouwkundige visie (gezien de grootte van het bestand is het aan te raden dit via Wifi verbinding of vast internetaansluiting te downloaden):

KWALITEIT IS UITGANGSPUNT

Het totale gebied wordt gezien in relatie tot de omliggende stad. Daarbinnen is de specifieke context van de deellocaties en het openbaar gebied benoemd op basis van de huidige inzichten en marktsituatie. Er staan richtlijnen in voor de concrete planontwikkeling van de deelgebieden, zonder de architectonische opgave teveel te beperken en met de wetenschap dat de huidige inzichten niet eeuwigdurend zijn.  De visie beschrijft de Piushaven op een dusdanige manier dat aanpassingen in de tijd op basis van sociale, economische en vakmatige inzichten gemakkelijk uit te voeren zijn.

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

De herontwikkeling van oude havens staat in een aantal Europese steden hoog op de agenda. Om dit proces in betere banen te kunnen leiden, ging de stad Gent op zoek naar partnersteden die een gelijkwaardige ontwikkeling hadden gepland. Het project ‘Revitalisering Oude Industriehavens’ (ROI) is daarvan het resultaat. Het wordt gefinancierd met middelen van het Europese subsidieprogramma Interreg IV, dat de gezamenlijke ontwikkeling van grensregio’s ondersteunt. Mede dankzij Europese subsidie is de havenkom opnieuw ingericht.