ORGANISATIE

Projectbureau Piushaven
Het projectbureau Piushaven gaat over de dagelijkse coördinatie en uitvoering van de gebiedsontwikkeling Piushaven.

Projectmanager: Thérèse Mol
Contact: zie formulier aan het eind van deze pagina

KWALITEITSTEAM PIUSHAVEN

Het kwaliteitsteam Piushaven bewaakt de stedenbouwkundige kwaliteit en samenhang van de totale gebiedsontwikkeling. Het kwaliteitsteam spreekt zich in een vroeg stadium uit over de projecten die in opdracht van de verschillende ontwikkelaars worden ontworpen en het kwaliteitsteam adviseert het gemeentebestuur hierover. Het kwaliteitsteam bestaat uit een externe voorzitter tevens supervisor (Riek Bakker), een extern lid van de omgevingscommissie (Christine de Ruijter) en de projectmanager en stedenbouwkundige van de gemeente.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

PLANTEAMS

De projecten in de Piushaven kennen een verregaande mate van bewonersparticipatie. Per project wordt gewerkt met een planteam. In een planteam kunnen direct-omwonenden (bewoners en ondernemers) meedenken en hun advies uitbrengen over het plan. Naast de planteams voor de verschillende deelplannen is er ook een Planteam ‘Openbare Ruimte’ (POR). Hierin denken bewoners mee over de invulling van bijvoorbeeld het Havenpark, het Watergebruiksplan en het Lichtplan. Ook hebben ze meegedacht over de nieuwe brug.

Hebt u interesse om deel te nemen in een planteam, dan kunt u zich wenden tot de gemeentelijk projectmanager Thérèse Mol, via onderstaand contactformulier.

U kunt zich ook aanmelden voor een planteam