MUSEUMHAVEN

In het zuidoostelijk deel van de havenkom ontwikkelt Tilburg sinds 2004 een museumhaven. In deze haven komen uitsluitend monumentale bedrijfsvaartuigen voor een ligplaats in aanmerking.

Bijzondere vaartuigen die niet volledig aan de eisen van de museumhaven voldoen, kunnen een plaats toegewezen krijgen in de toeloop van de Piushaven. De rest van de havenkom is ingericht als passantenhaven.
In februari 2004 stemde het college in met het besluit om een deel van de Piushaven in te richten als museumhaven. Dit houdt in dat er aan de schepen die in dat deel van de haven mogen liggen voorwaarden worden gesteld. Een speciale schouwcommissie beoordeelt schepen die een ligplaatsvergunning hebben aangevraagd op hun museale waarde. Deze komt het beste tot uitdrukking wanneer een schip in originele staat verkeert en beschikt over alle authentieke details. De schouwcommissie kan in haar advies eventueel verplichte aanpassingen voorschrijven.

Ook moeten de schepen het maritieme karakter van de haven benadrukken. Concreet betekent dit dat masten, gangboorden, patrijspoorten, tuigwerk, etc. zichtbaar moeten zijn. Verder wordt er gekeken naar de historische binding van het type schip met Tilburg. Tot slot is het een voorwaarde dat de schepen nagenoeg permanent bewoond zijn en minimaal 9 maanden in de Piushaven aanwezig zijn.


Ligplaats(en)

Indien er ligplaats(en) vrijkomen, wordt dat gepubliceerd op de persberichtenpagina van de gemeente Tilburg alsmede in de Bokkepoot, het verenigingsorgaan van de Landelijke Vereniging tot behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Daarbij wordt dan tevens aangegeven naar welke scheepsfamilie de voorkeur uit gaat.