Samenwerken aan een aantrekkelijke Piushaven

Krachtenbundeling in een toekomstbestendige BIZ Piushaven Community? Wij zeggen ja! U toch ook?

Samenwerken aan een aantrekkelijke Piushaven

Krachtenbundeling in een toekomstbestendige BIZ Piushaven Community? Wij zeggen ja! U toch ook?

De afgelopen maanden hebben zoveel mogelijk stakeholders van de Piushaven gewerkt aan een nieuw toekomstbestendig organisatiemodel – Piushaven Community genaamd – en naar bijpassende financiering gezocht. Piushaven Community gaat de huidige versnippering van organisaties tegen en is vooral meer dan de som der delen. Een aanspreekpunt en belangen-behartiger voor iedereen die woont, werkt, onderneemt en/of recreëert in onze haven. Om te komen tot die Piushaven Community is het vormen van een BIZ Piushaven een concrete en essentiële stap. Kortom een stevige krachtenbundeling van ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners, projectontwikkelaars, gemeente en andere belanghebbenden, die ten goede komt aan de ontwikkelingen in en om onze haven.

Wensbeeld Piushaven in 2030

De Piushaven is in 2030 dé plek in Tilburg waar leefbaarheid en levendigheid hand in hand gaan. Nationaal en internationaal staat de grootste stadshaven van Brabant bekend om de gastvrijheid, klantvriendelijkheid, creativiteit en kwaliteit van de diverse groep ondernemers rondom de levendige haven.

De combinatie met een bijzonder museum voor historische, bewoonde vrachtschepen en winterliggers, watersport en -recreatie, creatieve broedplaatsen en groen stedelijk wonen maakt de Piushaven als uniek en aantrekkelijk woon-, werk- en watersportgebied een voorbeeld voor Nederland. Het rondje Piushaven langs het havenpark – ruim 1,5 kilometer – vormt een verzamelpunt voor spontane ontmoetingen. Ieder seizoen verrast de Piushaven.

BIZ PIUSHAVEN COMMUNITY

In een bedrijveninvesteringszone (BIZ) investeren ondernemers en vastgoedeigenaren binnen een afgebakend gebied samen in een aantrekkelijke bedrijfs- en vastgoedomgeving. Een BIZ heeft een wettelijke basis (zie Wet op de bedrijveninvesteringszones) en komt alleen na een formele draagvlakmeting tot stand; wanneer de meerderheid van de ondernemers en eigenaren hiermee instemt.

De doelstellingen

  • Balans tussen wonen, werken en recreëren, balans tussen levendigheid en leefbaarheid
  • Professionele en structurele marketing en promotie van de Piushaven bij de juiste doelgroepen, aan de hand van een verankerd onderscheidend profiel (ziel vasthouden)
  • Behoud van een compleet aanbod en een aantrekkelijke uitstraling van panden en etalages
  • Hoogwaardige inrichting en beheer van de openbare ruimte en het optimaal benutten van zowel de stedelijke als natuurlijke kwaliteiten van de Piushaven
  • Versterken van de verbinding met omliggende gebieden
  • Efficiënte samenwerkingsorganisatie
  • Duurzame en transparante financiering van collectieve activiteiten

DE BIZ INVERSTEERT IN DE VOLGENDE THEMA’S: 

1 Samenwerking & Professionalisering

2 Marketing & Toerisme

3 Bedrijvigheid

4 Haven, Recreatie, evenementen en acties

5 Verkeer

6 Uitstraling

7 Verduurzaming

Jaarplan

Het BIZ-vijfjarenplan wordt jaarlijks geactualiseerd naar een jaarplan met jaarbegroting. Dit plan wordt in een jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd aan alle betrokkenen.

Organisatie

We worden bij de oprichting van de BIZ ondersteund door Farzad Ghaus en Eline Diesvelt van Stad & Co, bereikbaar voor al uw vragen via [email protected] of 06-52852649. De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks door de gemeente geïnd bij alle ondernemers en vastgoedeigenaren en uitgekeerd aan de Stichting BIZ Piushaven Community. De dagelijkse leiding is in handen van het stichtingsbestuur. Na de draagvlakmeting in februari 2021 wordt het bestuur in zijn definitieve samenstelling vastgesteld.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie? Benader ons dan via [email protected]

Uitnodiging Kick-off stembijeenkomst

Voor de definitieve invoering van de BIZ Piushaven Community per 2021 moet er voldoende draagvlak zijn. De stembijeenkomst is gepland op 1 februari, onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. U bent van harte uitgenodigd om uw stem op te halen en direct uit te brengen:

• Datum: ma 1 februari 2021
• Locatie: Het Paleis (Stadhuisplein 128)
• Tijd: 18:30-20:00, onder het genot van een hapje en drankje

I.v.m. de organisatie ontvangen we uw aan- of afmelding graag via [email protected] De draagvlakmeting loopt t/m 1 maart 2021. Bent u verhinderd op maandag 1 februari? Neem dan contact met ons op zodat we uw stembiljet kunnen overhandigen via [email protected] U kunt uw stembiljet inleveren bij De Pont | Reijrink Advocaten ( Havendijk 30 ).

Meer lezen over onze plannen?

Download de brochure!