Nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwwoningen en plannen

Piushaven verbindt het centrum van Tilburg met het buitengebied Moerenburg. In deze gebiedsontwikkeling worden circa 1700 nieuwe woningen gebouwd, verdeeld over verschillende bouwprojecten. Vele bewoners hebben inmiddels hun nieuwe woning betrokken en er zijn al talrijke nieuwe ondernemers in het gebied gekomen. Enkele plannen zijn nog in ontwikkeling. Hier ziet u een greep uit de bouwprojecten.

Stedenbouwkundige visie

Het projectbureau Piushaven heeft een geactualiseerde stedenbouwkundige visie 2018 opgesteld voor de ontwikkeling van het totale Piushavengebied. Klik op onderstaande button en bezoek de pagina voor meer informatie en een overzichtskaart van het gebied en de nota (met procedure daarin).

Stedenbouwkundige visie Piushaven

Aan de Waterkant
Aan de Waterkant wordt gerealiseerd in het gebied tussen het Wilhelminakanaal en de Twentestraat in de wijk Jeruzalem. Een ideale plek in Tilburg: slechts 5 minuten fietsen van het centrum en met de bus ben je binnen 5 minuten op het Centraal Station en aan de andere kant kijk je uit op Landschapspark Moerenburg.

De circa 300 woningen in Aan de Waterkant worden in opdracht van Triborgh Gebiedsontwikkeling in meerdere blokken ontwikkeld en gerealiseerd. Blok A, B, C, E en F zijn inmiddels opgeleverd. De bouw van toren D en de grondgebonden woningen van blok G zijn in volle gang.  Het ontwerp van toren H wordt uitgewerkt. Door de transformatie van het totale gebied tussen de Twentestraat en het Wilhelminakanaal ontstaat er een prachtig nieuw woongebied op een toplocatie. Rondom de gehele Piushaven en dus ook rondom Aan de Waterkant wordt het Havenpark aangelegd. Het noordelijk deel van het havenpark is al gereed en in 2018 is ook het havenpark bij Aan de Waterkant opgeleverd. In het gebied wordt een gevarieerd aanbod aan woningen en woningtypen gerealiseerd, zoals eengezinswoningen met verschillend aantal verdiepingen, schuine kappen en platte daken afgewisseld met appartementen met prachtig uitzicht. Hierdoor ontstaat een gevarieerd straatbeeld en een grote diversiteit in woningafmetingen en prijzen.

Meer informatie: www.aandewaterkant.nl en schrijf je in via het inschrijfformulier om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het gebied. Makelaar: de Bont Makelaardij  /  Ontwikkelaar: Triborgh Gebiedsontwikkeling

6 mei 2017 _ © Freddie de Roeck _ -5012Blok D

Jeruzalem
Woningcorporatie Tiwos bouwt  circa 120 nieuwe sociale huurwoningen (appartementen en eengezinswoningen), waarvoor een deel van  de oorspronkelijke bebouwing is gesloopt. Appartementencomplex Houbenstaete is in december 2014 opgeleverd. De gezinswoningen aan de Twentestraat zijn inmiddels allemaal opgeleverd. De indeling van de woningen is samen met de huurders ontworpen. Tiwos heeft het bouwblok op de kruising Veluwestraat/Twentestraat uitgewerkt en de bouw zal binnenkort starten

Meer informatie: https://www.tiwos.nl/in-de-wijk/projecten-vastgoed/jeruzalem Ontwikkelaar: Tiwos

  GEMEENTE TILBURG PIUSHAVEN 09-2018_3672 Verkleind

De Werf
De Werf is gereed en bewoond. Het is een van de eerste deelplannen geweest die gerealiseerd is in de totale gebiedsontwikkeling van de Piushaven.

Meer informatie: www.triborgh.nl
Ontwikkelaar: Triborgh Gebiedsontwikkeling.

de werf

De Havenmeester
De Havenmeester is gereed en bewoond. Alle woningen zijn verkocht of verhuurd. Daarnaast zijn diverse commerciële ruimten verhuurd, er zijn nog enkele ruimten beschikbaar. WonenBreburg biedt de appartementen en woningen na huuropzegging te koop aan.

Meer informatie over de commerciële ruimten: Van der Weegen 013-5352135.
Meer informatie over de woningen: WonenBreburg Makelaars via 013-583 35 40.

GEMEENTE TILBURG PIUSHAVEN 09-2018_3022 Verkleind

De Admiraal
De Admiraal is gereed en bewoond. Hier zijn 21 appartementen gebouwd, een kinderdagverblijf en kantoren van Kinderstad. Onder de appartementen zijn commerciële ruimtes; hier zit het informatiecentrum Piushaven en in het voormalige pakhuis zit horeca.

de admiraal 

Stadskade
In hetplan Stadskade, op het voormalige Cementbouwterrein, zijn 49 woningen gerealiseerd; zowel appartementen als grondgebonden gezinswoningen.  www.nieuwbouw-stadskade.nl

Meer informatie: Facebook
Ontwikkelaar: BPD Ontwikkeling, www.bpd.nl

2 onder eenkap Appartementen hoek 

IJzergieterij
Gelegen aan het Lourdesplein en de Piushaven/Havendijk, worden in dit fraaie pand (beeldbepalend maar geen monument) 18 grondgebonden Havenlofts en 2 commerciële ruimtes ontwikkeld. Alle woningen zijn verkocht. De woningen zijn eind 2016 opgeleverd.

Meer informatie: www.ijzergieterijtilburg.nl.

Voorzijde dece 2016          

GEMEENTE TILBURG PIUSHAVEN 09-2018_3770 verkleind 

Aabe Fabriek
De voormalige wollenstoffenfabriek AaBe wordt tot en met 2017 herontwikkeld tot een uniek winkelcentrum voor de stad en de Piushaven. De historische en monumentale kwaliteit wordt behouden en hersteld. Enkele delen van het complex worden gesloopt en maken plaats voor passende nieuwbouw en aantrekkelijk openbaar gebied. Er komt een grote diversiteit aan winkels in de woninginrichting en vrije tijd en ook een boodschappencentrum. Met de nieuwe functie en de nieuwe structuur vormt het complex een belangrijke functie in het gebied Piushaven.

De ontwikkelaar is Rialto Vastgoedontwikkeling uit ‘s-Hertogenbosch.

De AaBe fabriek krijgt in totaal 27.000 m2 winkelruimte en 750 gratis parkeerplaatsen. Het grootste deel van de AaBe fabriek is al opgeleverd; de laatste fase is medio 2017 in gebruik genomen.

Kijk voor meer informatie op www.aabefabriek.nl

Aabe (website formaat) 
luchtfoto AaBeterrein Verkleind

Lourdeskade
De gezinswoningen in het binnengebied  zijn bewoond. Het appartementencomplex en de 16 eengezinswoningen langs de Ringbaan Oost zijn medio 2017 opgeleverd.

Meer informatie: www.lourdeskade.nl  https://www.youtube.com/watch?v=lx2OMeJQV8Y
Ontwikkelaar: Van de Ven
www.vandevenbv.nl

Overzichts foto met kerktoren GEMEENTE TILBURG PIUSHAVEN 09-2018_3700 verkleind
GEMEENTE TILBURG PIUSHAVEN 09-2018_3734 verkleind

Falcon
Piushaven nr. 20 – de voormalige textielfabriek Falcon waar jarenlang regenkleding geproduceerd werd – heeft een metamorfose ondergaan. In opdracht van Fiori heeft het pand een nieuw gezicht gekregen met respect voor de historie van dit unieke gebouw. Er zijn, naast Fiori, diverse nieuwe ondernemers en horeca met een mooi terras aan de haven. De gang die het pand in twee delen splitst is de nieuwe voetgangerspassage tussen het parkeerterrein en de Piushaven.

Meer informatie: www.falcon-tilburg.nl.

Front Front dark

Koopvaardijstraat
Deze straat is een verbinding tussen de binnenstad en de Piushaven. Voor dit gebied wordt in 2016 de stedenbouwkundige visie uitgewerkt. Hier worden gefaseerd verschillende bouwplannen ontwikkeld.

De Koopvaardij
Op de kop van de haven, op de plek van het voormalige pand van de Harense Smid en de vier eerste woonhuizen aan de Koopvaardijstraat, verrijst vanaf begin 2019 een appartementencomplex dat de Piushaven en het stadshart gaat verbinden. Acht appartementen worden verhuurd in de sociale sector, in de top komt een penthouse.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de website www.de-koopvaardij.nl of op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Ontwikkelaars: Wilborts & Looijkens

 Totaalbeeld

Nieuwbouwproject “de Mersjant” aan de Koopvaardijstraat

Perré & Partners gaat een gedeelte aan de Koopvaardijstraat herontwikkelen. “de Mersjant”, zoals het plan heet, omvat de sloop van enkele oude bedrijfshallen, het restaureren van 4 grondgebonden karakteristieke woningen en de bouw van een appartementengebouw. Daarmee krijgt de Koopvaardijstraat een kwalitatieve opwaardering en de Piushaven een betere verbinding met de binnenstad.

Mersjant 1

Galjoenstraat Noord
In dit deelgebied zijn twee naast elkaar gelegen plannen in ontwikkeling. Van de Weegen werkt aan een plan voor de realisatie van 52 woningen.

Het andere naastgelegen deelplan is van ontwikkelaar De Bonth en zal nog verder worden uitgewerkt door de ontwikkelaar. Het planteam heeft voor beide deelplannen advies uitgebracht.

Overzicht-2-verkleind

Spinaker
Het gebouw van wasserij Lips is gesloopt en de bodem gesaneerd. In afwachting van de planvorming is dit terrein door de eigenaar tijdelijk in gebruik gegeven  aan “Het Werkt” die er de Stadsmoestuin heeft.

Wolstad
De naam Wolstad refereert aan het textielverleden van de stad en dan met name de voormalige wolververij. De planontwikkeling van het kleinste project aan de zuidoever gaat over enige tijd van start. Gedacht wordt aan een combinatie van wonen en werken. In de zomer van 2016 is er tijdelijk horeca in het pand gekomen (de Visserij).

maquette   visserij terras

Fabriekskwartier Noord
Triborgh is samen met het projecttema Piushaven volop aan de slag met de transformatie van het gebied tussen de Piushaven en de AaBe fabriek. De ontwikkeling heeft de naam Fabriekskwartier gekregen die staat voor het verleden van de locatie. Hier komt een uniek woongebied met een ruw randje dat een voorbeeld gaat worden op het gebied van duurzaamheid. Kernwoorden zijn; innovatie, duurzame mobiliteit, water en groen, ontmoeting en een ruim aanbod aan woningen, werkplekken en mogelijkheid voor één horecagelegenheid. Dit wordt dé plek voor de actieve stedeling. Gestart wordt met een bijzondere openbare ruimte als fundament onder het plan.

Wil je meer weten over de ontwikkelingen in Fabriekskwartier aan de Piushaven in Tilburg? Neem gerust contact met ons op of schrijf je in op de nieuwsbrief via de website. www.fabriekskwartier.nl

1131-Fabriekskwartier-20171211-presentatie raad-V2_Pagina_31

Fabriekskwartier Zuid
In het zuidelijk deel van het Fabriekskwartier blijven grotere detailhandelsbedrijven.

Van Havenpark naar Landschapspark Moerenburg
De oevers van het water zijn ingericht om prettig te wandelen langs het water. Langs deze groene wandelpaden van het Havenpark loopt u zo de stad uit en Landschapspark Moerenburg in. U kunt daar wandelen, picknicken, paardrijden etc. Er is horeca, een volkstuincomplex en een imposante impressie van het kasteel dat daar ooit stond. www.moerenburg.info

Het havenpark Piushaven wordt gefaseerd aangelegd; in januari 2016 is het laatste deel van de noordoever afgerond. De zuidoever aan de havenkom en de zuidoever bij Nieuw Jeruzalem zijn vanaf de tweede helft 2016 in realisatie genomen.

Havenpark.jpg recreatie