Tilburg te Water

Havendijk 7
5017 AL Tilburg
06 2551 5556

info@tilburgtewater.nl
www.tilburgtewater.nl

De Stichting Tilburg te Water is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich ten doel stelt de ‘waterkant’ van Tilburg te promoten.

De Stichting Tilburg te Water is in 2009 opgericht met als doel het bevorderen van het contact tussen de bevolking van Tilburg en hun Piushaven, alsmede het lokaal, regional en landelijk op de kaart zetten van de Piushaven in recreatief, nautisch, historisch en natuurlijk opzicht. Tevens het belichten van het verleden en het heden van de binnenscheepvaart in Tilburg in algemene zin en ‘verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord’