StadsTuinderij blijft tot eind 2019 in de Piushaven

StadsTuinderij Piushaven is een collectieve tuin aan de Havendijk waar ruim 50 vrijwilligers en een aantal dagbesteders onder professionele begeleiding groenten, bloemen en kruiden telen. Er wonen ook bijen, varkens en kippen. In de winkel worden groenten, kruiden en eieren van de StadsTuinderij verkocht, maar ook streekproducten van o.a. Stadsimkerij Beezzzz en vers brood van bakker Pim.
De tuin is een project van Stichting Het Werkt waar mensen van verschillende komaf elkaar inspireren, zich in een natuurlijke omgeving kunnen ontwikkelen en samen waardevolle activiteiten ondernemen.

2019 Wordt het laatste jaar voor de StadsTuinderij aan de Piushaven. In 2020 start Stichting De Wever hoogstwaarschijnlijk met de ontwikkeling van deze locatie aan de Havendijk. Dat betekent dat de StadsTuinderij in totaal  vijf jaren aan de Piushaven kan groeien en bloeien. Bijzonder, want bij aanvang van de moestuin in 2015 werd het toenmalige braakliggende terrein onderverdeeld in vijf teeltvakken voor de jaarlijkse vruchtwisseling. Met als hoop, maar geen zekerheid, dat er een volledige teeltcyclus rond gemaakt zou kunnen worden.  Dat gaat lukken! Nog een jaar stadstuinieren aan de Piushaven geeft de ruimte om de verhuizing naar de vervolglocatie goed voor te bereiden.

Het ontstaan van de StadsTuinderij
Rond 2013 zocht Stichting Het Werkt naar mogelijkheden om haar cliënten in een brede en creatieve maatschappelijke omgeving actief te laten zijn. Tegelijkertijd vroeg de politiek om meer burgerinitiatief en burgerkracht. Op basis van ervaringen in binnen- en buitenland heeft Het Werkt toen gekozen voor stadslandbouw als middel om te werken aan duurzame sociale vernieuwing.
Hein van den Hurk, directeur van Het Werkt: “Al lijkt stadslandbouw vooral te draaien om grond en planten, uit alle onderzoeken komt naar voren dat het vooral draait om mensen. Stadslandbouw verbindt. Dat is ook gebleken in de praktijk met 50 vrijwilligers en een aantal dagbesteders op de tuin, goede samenwerking met partners als o.a. Contour De Twern en Helicon en tevreden restaurants zoals Villa Pastorie en De Houtloods die o.a. met de verse stadsgroenten werken.”

Toekomst
De zoektocht naar een definitieve locatie voor de StadsTuinderij is in volle gang.  
Het project in de Piushaven is een pilot om te kijken of het concept van duurzame verbinding van mensen en activiteiten d.m.v. stadslandbouw werkt. Samenwerking en financiële bijdrage van o.a. Tilburg Akkoord en het Oranje Fonds hebben bijgedragen tot het succes van dit experiment.
Waar de huidige activiteiten in tijdelijkheid zijn uitgeprobeerd wil Stichting Het Werkt vanaf 2020 op een kwalitatief hoogwaardige en duurzame wijze de vernieuwde StadsTuinderij op een vaste locatie realiseren. In nauwe samenwerking met de buurt, subsidieverstrekkers, gemeente Tilburg, andere maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Het bericht StadsTuinderij blijft tot eind 2019 in de Piushaven verscheen eerst op Piushaven.