Onderzoek naar beleving in de Piushaven

De Piushaven heeft zich ontwikkeld tot een stedelijk gebied dichtbij het centrum waar wonen, werken en recreëren samengaan. De ontwikkeling van Piushaven staat dusdanig op de kaart dat iedere Tilburger het gebied (h)erkent als een eigenzinnig deel van de Tilburgse binnenstad. 

Op dit moment in de route via de Havendijk, Piushaven en de Koopvaardijstraat op bepaalde momenten druk met autoverkeer. Om meer ruimte te geven aan wandelaars, fietsers en terrassen heeft de gemeente daarom besloten de kade (tot eind oktober) in de weekenden af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Zeker omdat de horeca de laatste maanden is getroffen door de coronamaatregelen, geeft het de horecaondernemers ruimte om meer gasten op hun terrassen te ontvangen. Bovendien kunnen fietsers en wandelaars door de afsluiting voor gemotoriseerde voertuigen voldoende afstand houden tot de terrrasbezoekers.

De gemeente onderzoekt in hoeverre de afsluiting effect heeft op hoe mensen hun verblijf in de Piushaven beleven. Vergroot de afgesloten kade het verblijfsklimaat van de Piushaven? Draagt de maatregel bij aan een attractieve leefomgeving en een openbare ruimte van hogere kwaliteit? Twee enquêteurs gaan in het kader van dit onderzoeken mensen in de Piushaven bevragen. Dit doen ze van donderdag 16 september t/m zondag 19 september en van donderdag 23 september t/m zondag 26 september a.s. telkens tussen 16.00 en 20.00 uur. Zit het weer echt tegen, schuift de planning met één week op. 

De resultaten die uit het onderzoek voortkomen zijn niet alleen bedoeld om inzicht te geven in de beleving van de Piushaven met en zonder afsluiting, maar kunnen ook dienen als input voor mogelijke aanpassingen in het ontwerp van de openbare ruimte. 

Meer informatie?

Heeft u vragen over het belevingsonderzoek, neem dan contact op met Rob Temme van de Gemeente Tilburg via rob.temme@tilburg.nl