Nieuwe woningen op locatie Cementbouw

BPD realiseert nieuwe woningen op vroegere locatie Cementbouw

Voor de herontwikkeling van de voormalige locatie van Cementbouw, een bedrijf in bouwmaterialen, in het gebied Piushaven is maandag 23 november jl. de ontwikkel- en exploitatieovereenkomst ondertekend door verantwoordelijk wethouder Berend de Vries en directeur Carl Smeets van BPD Ontwikkeling. De exploitatieovereenkomst voor deze locatie is onderdeel van het bestemmingsplan Piushaven, dat begin 2016 aan de raadscommissies ter vaststelling wordt voorgelegd.

In de overeenkomst zijn de wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de grondexploitatie tussen gemeente en ontwikkelaar BPD vastgelegd om te komen tot de (her)ontwikkeling en realisatie van het plangebied. Het voorgestelde woningbouwprogramma voorziet in ca. 45 woningen (stadswoningen, herenhuizen, stadsvilla’s en een appartementenblok aangevuld met parkeermogelijkheden).

Het plangebied Piushaven verbindt het centrum van Tilburg met het buitengebied Moerenburg. Sinds 2003 wordt het industriële Piushavengebied herontwikkeld tot een centrumstedelijk woonmilieu met nieuw woningen, bedrijvigheid, horeca en groen. In deze gebiedsontwikkeling worden circa 1500 nieuwe woningen gebouwd door diverse partijen. Voor de vroegere locatie Cementbouw – gelegen in het deelgebied Havenkom aan de westkant van Piushaven – neemt BPD Ontwikkeling de realisatie voor haar rekening. De eerste activiteiten zijn inmiddels zichtbaar op de oude locatie van Cementbouw. Na de sloop is gestart met een bodemsanering.. Deze voorbereidingen zijn nodig om te komen tot het bouwrijp maken van de locatie begin 2016. De verkoop van de eerste woningen start naar verwachting in het 2 kwartaal van 2016.

“Piushaven is een omvangrijk gebied, grenzend aan het centrum van Tilburg, met als kloppend hart de haven. Onder het motto ‘Piushaven, levend podium van Tilburg’ ontwikkelen we de Piushaven tot een levendig woon- en werkgebied aan het water”, aldus Piushavenwethouder Berend de Vries: “Dat kunnen we als gemeente natuurlijk niet alleen, daar hebben we de hulp van betrokken ontwikkelpartners als BPD hard bij nodig. En met de ontwikkeling van de locatie Cementbouw zetten we weer een belangrijke stap in de ontwikkeling van het gebied”.

In tegenstelling tot eerdere studies is het voorliggende programma voor de voormalige Cementbouw-locatie compacter met meer grondgebonden stedelijke woonvormen en minder appartementen. Directeur Carl Smeets: “door marktonderzoek is het beeld van de kwalitatieve consument woonvoorkeur goed in beeld gekomen en is hier voor Piushaven  / Cementbouw op ingespeeld door aanpassing van het programma”.

Voor meer informatie over het plan: www.nieuwbouwpiushaven.nl


Het bericht Nieuwe woningen op locatie Cementbouw verscheen eerst op Piushaven.