Nieuwe spelregels voor recreatief gebruik Piushaven

De drie zones van de Piushaven krijgen eigen spelregels voor het recreatieve gebruik aan en op het water. De balans tussen rustig wonen en recreëren is tijdens het hoogseizoen geregeld verstoord. De nieuwe spelregels moeten de druk op de populaire haven verminderen. Dat gebeurt door recreatieve initiatieven beter spreiden over de verschillende zones, maar ook door het jaar heen. Voor het vaarverkeer verandert er weinig. Zwemmen in de haven blijft verboden.

De Piushaven heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De Piushaven is inmiddels een van de drukstbezochte recreatiegebieden van de stad. Om de Piushaven aantrekkelijk te houden voor alle gebruikers en omwonenden is nu recreatiebeleid opgesteld. Wethouder Berend de Vries: ‘Deze spelregels dragen bij aan het bewaken van het unieke karakter van de Piushaven. Maar ook aan de schakelfunctie van de haven tussen de stad en het landschapspark Moerenburg’.

Zones

Voor het recreatief gebruik op en aan het water hanteert de gemeente drie verschillende zones. In de zone Parkkade (de Havenkom tot de zogenoemde ‘kanaalarm’  ter hoogte van de Kruisvaardersstraat en Lanciersstraat) is recreatie wenselijk. Evenementen, culturele activiteiten zoals concerten en sportactiviteiten zijn hier mogelijk. Hier komen geen extra horecazaken of winkels, uitgezonderd ambachten die ondersteunend zijn aan het wonen en recreëren in de Piushaven.                                      

In het deel Parkweg (vanaf het begin van de kanaalarm tot aan de draaibrug (noordoever) en tot aan Den Ophef (zuidoever) is recreatie mogelijk indien het kleinschalige initiatieven zijn. Bijvoorbeeld klassieke concerten, lezingen, ecologische wandelingen met groepen of diners aan de kade.

In het deel Parkerf (vanaf de draaibrug (noordoever) en Den Ophef (zuidoever) tot aan het Wilhelminakanaal) krijgt natuur de voorrang. Hier zijn recreatieve initiatieven niet welkom en wordt vrije recreatie zoveel mogelijk ontmoedigd. Deze zone heeft een belangrijke schakelfunctie tussen de stad en het buitengebied en is bedoeld om doorheen te wandelen, fietsen of varen. Hier kun je genieten van natuur en rust. Voor de recreatieondernemers in dit gedeelte zoekt de gemeente de komende periode in goed overleg naar een andere plek.     

Criteria

Bij de beoordeling van toekomstige recreatieve initiatieven voor de haven past het college acht kwaliteitscriteria toe. Initiatieven die zorgen voor diversiteit of bijvoorbeeld een positieve invloed hebben op de nautische of ecologische kwaliteit krijgen meer kansen. Dat geldt ook voor activiteiten die zorgen voor een goede spreiding (door het jaar heen en over zowel de noord- als zuidzijde) en die duurzaam worden uitgevoerd.

Het nieuwe beleid is tot stand gekomen in overleg met diverse belanghebbenden in de Piushaven. In december organiseert de gemeenteraad een informatie- en debatbijeenkomst over het voorstel. Op 14 december neemt de raad een besluit over het beleid.