Nieuwbouwproject “de Mersjant” aan de Koopvaardijstraat

Perré & Partners gaat een gedeelte aan de Koopvaardijstraat herontwikkelen. “de Mersjant”, zoals het plan heet, omvat de sloop van enkele oude bedrijfshallen, het restaureren van vier karakteristieke woningen en de bouw van enkele appartementengebouwen. Daarmee krijgt de Koopvaardijstraat een kwalitatieve opwaardering en de Piushaven een betere verbinding met de binnenstad.
 
Voor de totstandkoming van het plan is er overleg geweest met de omgeving van de locatie. Op advies van dit zogenaamde planteam is er onder andere uiteindelijk voor gekozen om tussen het plan en de achtertuinen van de Clercxstraat een groenscherm neer te zetten. Dat scherm zorgt voor het afschermen van de tuinen. En de vorm van het scherm volgt de contour van de huidige bebouwing.
 
Op 26 mei hebben de gemeente en de ontwikkelaar een handtekening gezet onder de overeenkomst. De afgelopen periode heeft de ontwikkelaar het bestemmingsplan verder uitgewerkt. Dat bestemmingsplan zal naar binnenkort ter visie gelegd worden. Belanghebbenden kunnen dan hun zienswijze kenbaar maken.