Nieuwbouwproject “de Mersjant” aan de Koopvaardijstraat

Perré & Partners gaat een gedeelte aan de Koopvaardijstraat herontwikkelen. “de Mersjant”, zoals het plan heet, omvat de sloop van enkele oude bedrijfshallen, het restaureren van 4 grondgebonden karakteristieke woningen en de bouw van een appartementengebouw. Daarmee krijgt de Koopvaardijstraat een kwalitatieve opwaardering en de Piushaven een betere verbinding met de binnenstad.

Berend de Vries, wethouder ruimtelijke ordening en Piushaven: Ik ben blij dat de karakteristieke gevels behouden blijven. We voegen met dit project nieuwbouw toe met oog voor het verleden. Het past goed bij de flow waar Tilburg in zit: grootstedelijke ambitie met respect voor onze historie.

Mersjant 2 klein

Tijdens de informatieavond op 20 februari heeft de ontwikkelaar zijn voorlopig ontwerp gepresenteerd aan de buurt. Ook is aan omwonenden gevraagd deel te nemen aan het Planteam. De ontwikkelaar en architect zullen vervolgens advies op halen bij het planteam en op basis daarvan het ontwerp verder uitwerken.

Het bericht Nieuwbouwproject “de Mersjant” aan de Koopvaardijstraat verscheen eerst op Piushaven.