Moestuin op terrein Lips

Binnenkort wordt gestart met de aanleg van een grote moestuin waar op biologische wijze groenten, fruit, kruiden en bloemen worden geteeld. Deze tuin wordt aangelegd op het braakliggende terrein waar vroeger wasserij Lips stond. De grond, die eigendom is van De Wever is geheel gesaneerd en in bruikleen gegeven aan de initiatiefnemers.

Het project wordt gecoördineerd door V.o.f. Het Werkt en uitgevoerd in samenwerking met Social Energy, stadsimker Marcel Horck en enkele andere organisaties. In de moestuin aan de Havendijk kunnen vrijwilligers uit de hele stad aan de slag. Het wordt een centrale plek waar geteeld wordt voor verkoop aan horeca, maar natuurlijk ook voor de deelnemende vrijwilligers. Ook worden van hieruit moestuinen in andere wijken van de stad ondersteund met kennis en materialen. De tuin aan de Havendijk gaat dienen als voorbeeldtuin en
inspiratiebron voor mensen uit de hele stad. De teelt wordt gecoördineerd door een deskundige van Het Werkt.
Naast De Wever, die de grond voor in ieder geval twee jaar beschikbaar heeft gesteld, wordt dit project financieel mogelijk gemaakt door het Tilburg Akkoord en Platform 31 van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.

Het terrein gaat gebruikt worden voor:
– kweek in tunnelkassen
– kweek in de volle grond
– een veld met wilde bloemen en mogelijk boekweit. Daar worden door stadsimkerij Beezz weer bijenkasten naast gezet

Het bericht Moestuin op terrein Lips verscheen eerst op Piushaven.