“Love boat / Led it be”

De Stichting Levend Podium heeft samen met het kwaliteitsteam Piushaven een voorstel gedaan tot aanpassing van het masterplan Lichtplan Piushaven. Dit plan, waarvan fase 1 al in 2013 is gerealiseerd, vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied Piushaven voor bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied. Fase 2 draait om de ontwikkeling van  “Love boat/Led  it be”, een ontwerp van Studiovollaerszwart .

 “Love boat/Led it be”
“Love boat/Led it be” is een kunstwerk, een drijvend lichtobject, dat op allerlei manieren in de Piushaven – en eventueel ook daarbuiten- ingezet en beleefd kan worden. De boot is ‘bekleed’ met een scheepshuid van RGB-LED-lampjes (duurzame solar lampjes en zonnepanelen). Hierop wordt een programma van geleidelijk veranderende videobeelden afgespeeld. Voor de ‘love boat’ wordt een beheersvorm ontwikkeld in samenwerking met bewoners en ondernemers die zich buigen over de vraag hoe de “Love boat/Led  it be” in het gebied optimaal gebruikt kan worden. De “Love boat/Led it be” draagt bij aan de sociale cohesie in het gebied en is een voorbeeld van community art.

Cofinanciering
Het college heeft besloten om voor het vernieuwde Lichtplan, “Love boat/Led it be”, een budget beschikbaar te stellen van € 94.000,-. Ook de provincie draagt bij aan het project mede omdat zij dit een goed initiatief vinden dat bijdraagt aan de samenwerking van diverse partijen (social innovation).  

Participatie
Rondom het Lichtplan Piushaven is een hoge mate van participatie ontstaan. De Stichting Levend Podium is de opdrachtgever  voor de 2 komende fasen van het Lichtplan. Deze Stichting heeft geld om tot en met het jaar 2017 de sociaal culturele programmering in het gebied te organiseren. Op dit moment worden al veel activiteiten van Piushaven Levend Podium zelfstandig opgepakt door o.a. de ondernemersvereniging Piushaven, de VOF aan de kade, de Stichting Kunst & Klassiek aan de kade, de Stichting Tilburg te Water en betrokken bewoners. Er wordt bekeken of er nog meer evenementen zelfstandig georganiseerd kunnen worden.

Het bericht “Love boat / Led it be” verscheen eerst op Piushaven.