Gemeente gaat illegale vaartuigen verwijderen

De Piushaven heeft zich de laatste jaren ontpopt tot een bruisend gebied. De activiteiten, horeca en winkels zorgen ervoor dat bezoekers blijven komen. Ook op het water is het in de zomerperiode druk. De een blijft overnachten in de passantenhaven of heeft een plekje voor zijn of haar bootje aan de sloepensteiger, de ander woont er permanent.

Helaas liggen er ook veel vaartuigen in de Piushaven zonder ligplaatsvergunning. De gemeente Tilburg start hier daarom een handhavingstraject. Het traject richt zich op alle vaartuigen die zonder ligplaatsvergunning in de Piushaven liggen. Er is namelijk een toename van het aantal boten die illegaal in de museumhaven liggen. Deze boten, vooral roeiboten, liggen nu in de struiken afgemeerd en met een kettingslot aan bomen vastgemaakt.  Het traject houdt in dat alle vaartuigen die zonder ligplaatsvergunning in de Piushaven liggen uit de haven verwijderd moeten worden voor 14 juni 2018. Boten die na deze datum nog in het water liggen worden verwijderd door de gemeente. De kosten hiervan worden verhaald op de eigenaren van deze boten. 

Vergunning
Een ligplaatsvergunning kan alleen verstrekt worden aan een woonboot die voor langere duur op deze plaats ligt. Passanten en plezierboten mogen tegen betaling in de passantenhaven geplaatst worden. Ook zijn er sloepensteigers in de Piushaven waar mensen tegen betaling van liggeld een plek kunnen huren. Deze plaatsen zijn op dit moment allemaal bezet.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stefan Tielemans, afdeling Veiligheid en Wijken. Bereikbaar op: 013-549 5621

Het bericht Gemeente gaat illegale vaartuigen verwijderen verscheen eerst op Piushaven.