De Koopvaardij – nieuwbouw aan de Piushaven

W&L Vastgoed Holding B.V. is bezig met de aankoop van panden aan de Koopvaardijstraat en één aan de Piushaven. Twee van deze panden zijn nu nog eigendom van gemeente Tilburg en de andere panden zijn particulier eigendom. W&L Vastgoed Holding B.V. wil op deze plek een woongebouw bouwen waarin 19 dure koopappartementen komen en 10 goedkope huurappartementen.

Ondertussen wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor een bestemmingsplanprocedure. De bedoeling is dat nog in september 2017 het nieuwe bestemmingsplan openbaar wordt gemaakt, zodat burgers hierop kunnen reageren en eventueel bezwaar maken. Volgens de planning van het College zal het bestemmingsplan daarna in januari 2018 voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

In april 2018 zal worden begonnen met het saneren van aanwezig asbest en sloop, waarna de bouw kan beginnen in juni 2018.

kijk voor het volledige bericht op: https://tilburgers.nl/de-koopvaardij-nieuw-woongebouw-aan-de-piushaven/

Het bericht De Koopvaardij – nieuwbouw aan de Piushaven verscheen eerst op Piushaven.