Bijdrage Klimaatfonds voor duurzaam wonen Fabriekskwartier

Het college heeft besloten om 1 miljoen euro uit het Tilburgs klimaatfonds te reserveren voor het project Fabriekskwartier. Het gaat om de bouw van 350 tot 450 duurzame woningen in de Piushaven. Een deel daarvan is bestemd voor betaalbare sociale woningbouw. Het project draagt bij aan de ontwikkeling van een duurzame stad.

Het plan is om de huizen te verwarmen met warmte die afkomstig is uit het water van de Piushaven. Dat heet aquathermie. Met de warmte die je uit water haalt, kun je via een warmtenet woningen verwarmen. De energie kan door middel van zonnepanelen worden opgewekt. Fabriekskwartier draagt met ongeveer 7.000 zonnepanelen straks bij aan de jaarlijkse opgave voor duurzame opwek van energie in de bebouwde omgeving.

Voor de ontwikkeling van het gebied Fabriekskwartier wordt binnenkort  een raamovereenkomst getekend tussen Triborgh en de gemeente. Dit vormt de basis voor de samenwerking. Daarna volgt het informeren en betrekken van onder meer omwonenden bij de verdere uitwerking van het plan.

Regenwater opvangen op daken en in groen

Het regenwater wordt opgevangen via groene polderdaken en in het gebied zelf. Niet naar het riool, wat meestal nog het geval is. Bij hoosbuien kan de riolering dan overlopen. Met de nieuwe aanpak zet het project in op klimaatadaptatie: voorbereid zijn op hevige regenbuien en periodes van droogte en hitte die zijn te verwachten door de klimaatverandering. Project Fabriekskwartier is het eerste project in Tilburg dat 60 tot zelfs 90 mm waterberging haalt. In het gebied komt ook een grote, groene openbare ruimte. Het is de bedoeling dat bewoners die ruimte samen gaan onderhouden, wat de sociale samenhang versterkt.

Triborgh is een samenwerkingsverband van vijf bouwbedrijven en twee grote woningbouwcorporaties. De ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn hoog in het project Fabriekskwartier. De eigen investering vanuit Triborgh en de reservering vanuit het Klimaatfonds maken het mogelijk om een bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad in 2045.

Klimaatfonds

Om de klimaattransitie kracht bij te zetten, heeft de gemeente het Tilburgs klimaatfonds ingesteld met een investering van 20 miljoen. Ook duurzaam maken van de buitenruimte van sporthal De Roomley in Udenhout wordt hier deels mee gefinancierd. Met het fonds wil de gemeente organisaties en bedrijven prikkelen om zelf aan de slag te gaan met het klimaat. Het fonds is bedoel voor Tilburgse projecten die voor maart 2022 kunnen starten met de uitvoering. De opzet is dat het geld weer terug komt in het fonds of dat het project een duidelijke maatschappelijke toegevoegde waarde heeft. Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de klimaatdoelen en heeft een stimulerend effect op bewoners, bedrijven en andere overheidsinstanties. Een toetsingscommissie beoordeelt per aanvraag of de initiatieven in aanmerking komen voor een vergoeding. Aanvragen kunnen gestuurd worden naar klimaatfonds@tilburg.nl. Dit is ook het adres voor het aanvragen van extra informatie.