Archeologische opgravingen in Jeruzalem hervat

Afgelopen zomer hebben archeologen van Diachron in Jeruzalem op de hoek van de Twentestraat en de Caspar Houbenstraat de resten onderzocht van een Middeleeuwse nederzetting uit de periode rond 1200. De bewoning werd gevormd door enkele grote houten boerderijen. Uit die periode is ook veel aardewerk gevonden. De Middeleeuwse nederzetting van Jeruzalem is de eerste in zijn soort die in het centrum van Tilburg onderzocht kon worden.

 Vanwege dit belang, en het vermoeden dat de meer archeologische sporen en vondsten in de omgeving aanwezig zijn, laat de gemeente Tilburg in samenwerking met Triborgh en Tiwos ook andere delen van Jeruzalem onderzoeken. Op maandag 5 oktober starten de archeologen van Diachron een nieuwe opgraving die twee weken gaat duren. Er wordt opnieuw gegraven langs de Caspar Houbenstraat en aan de overkant van de Twentestraat.

 Vrijdag 9 oktober zijn buurtbewoners tussen 15.00 uur en 16.00 uur welkom op de opgraving. De archeologen van Diachron zullen dan uitleg geven over de nieuwe vondsten. Tijdens de opgraving in de zomer hebben enkele buurtbewoners enthousiast meegeholpen op de opgraving. Bij de nieuwe opgraving kan dit helaas niet meer vanwege de aanwezigheid van een graafmachine en de daaraan verbonden veiligheidseisen.

Het bericht Archeologische opgravingen in Jeruzalem hervat verscheen eerst op Piushaven.