Ambitie

Levend Podium van Tilburg

Piushaven wordt ontwikkeld door de gemeente in samenwerking met een aantal marktpartijen. In hun gezamenlijke ambitie voor de ontwikkeling van het gebied, gaan zij uit van de gedachte dat de Piushaven behoort tot het collectieve bezit van Tilburg. De mogelijkheden die de Piushaven gaat bieden zijn er voor iedereen. Piushaven wordt een gebied in de stad waar nieuwe mogelijkheden ontstaan. Nieuwe Tilburgers, doorstromers, starters en senioren vinden allen een plaats in de Piushaven. Het wordt een plek vol activiteiten en mogelijkheden, een gebied dat een nieuwe impuls gaat geven aan Tilburg.

Beeldbepalende plek
Tilburg heeft, net als iedere stad, plekken die aantrekken en het beeld bepalen. Door de ligging en de opzet van de ontwikkeling moet de Piushaven, meer dan nu het geval is, zo’n beeldbepalende plek in de stad worden. Een plaats waar verbanden worden gelegd tussen bestaand en nieuw.

Historie en toekomst
Zorgvuldig wordt gekeken naar de inpassing van de ontwikkeling in de bestaande stadsstructuur. Het karakter van de Piushaven biedt Tilburg kansen op nieuwe vormen van wonen en werken. Het water, een schaars goed in de Brabantse omgeving, speelt daarbij een hoofdrol. Tilburg heeft als stad vaak een eigenzinnige benadering. Piushaven wordt ook in die geest ontwikkeld; met respect voor de historie, maar ook voor de toekomst.