Actieve, sociale Tilburgers: wijkje bij Piushaven komt eraan!

Uitgekeken naar Fabriekskwartier? Het geduld van een slordige 2000 Tilburgers is danig op de proef gesteld, maar nu komt dit bijzondere buurtje aan de Piushaven echt in zich. “We gaan het vooral sámen doen.”

De busremise aan de Fatimastraat wordt naar verwachting medio dit jaar verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe stadswijk Fabriekskwartier. Op de achtergrond: de Havenmeester.

Eerste woningen hadden al in aanbouw moeten zijn

Met een miljoen subsidie voor warmtewinning uit de Piushaven is recent al een stevige stap gezet voor Fabriekskwartier, de nieuwe stadsbuurt voor inmiddels 400 woningen aan de zuidkant van deze plas. Maar nu maandag ook de raamovereenkomst met de gemeente is getekend, kan eigenaar/ontwikkelaar Triborgh écht aan de slag.

Dat heeft langer geduurd dan beloofd: de eerste woningen hadden al in aanbouw moeten zijn. Nu wordt erop gemikt in het derde kwartaal van 2021 te bouwen. Grootste obstakel was de noodzakelijke verplaatsing van de busremise van Arriva, maar een akkoord daarover is binnen handbereik. Dat maakt de weg vrij voor ‘overlegcircus’ met omwonenden en belanghebbenden. Voor 2 maart staat een peiling onder de eerste groep op de agenda. Vergt de stedenbouwkundige opzet nog aanpassing?

Eerste schematisch overzicht van Fabriekskwartier.

Geen druppel het riool in

Aan de ambities is niet getornd, integendeel. In een regiedocument heeft Bureau Wissing er – op basis mede van enquêtes onder de inmiddels 2000 belangstellenden – eerder een schep bovenop gedaan. ,,De ontwikkelingen gaan momenteel ook zo snel, je moet daar steeds in mee”, zegt directeur Chantal Gulickx van Triborgh, ,,dat blijven we doen tot de wijk over vijf tot zes jaar klaar is.”

Voorbeeld: de manier waarop het regenwater straks wordt opgevangen in het stadsbuurtje. Geen druppel gaat het riool in, alles gaat in een buffer. Zo wordt in natte periode overlast elders voorkomen en kan later verdroging en hittestress worden tegengegaan. ,,We gingen er vanuit dat we een bui van 60 millimeter moesten kunnen opvangen. Maar nu dat al regel wordt, schroeven we dat op naar 90 millimeter.”

Huiskamer met collectieve voorzieningen

Ook voor het onderling contact en het delen van voorzieningen wordt al een richting geschetst: een huiskamer/-café bij het centrale parkje. Daaraan gekoppeld: een ruimte voor collectieve energie, beheer en onderhoud van de buurt, een moes- of -pluktuin, deelauto’s en -scooters, pakket-ophaal, wasservice, gereedschap-uitleen. ‘Een online-platform óf een buurtregisseur kan de bewoners bijstaan in woongemak en duurzaamheid’, aldus het stuk.

,,Of en hoe dat straks in de praktijk vorm krijgt hangt af van de toekomstige bewoners”, zegt Gulickx, ,,hoe ver willen zij gaan met samen leven?”. Vanaf mei komt er geregeld overleg en worden werkgroepen gevormd met thema’s als buitenruimte, woningontwerp en energievoorziening. ,,We zien al dat ons plan ook een bepaald type mens trekt. Ik sprak al iemand die bereid was concessies te doen in de grootte van zijn woning om zijn duurzaamheidsambities waar te kunnen maken. Dat vind ik wel een ommekeer.”

Tegen de zomer verwacht Triborgh ook vijf tot zes architecten te kiezen die in onderling overles voor Fabriekskwartier gaan tekenen. Een speciale rol krijgt ruimtelijk kunstenares Marieke Vromans, bekend onder meer van ‘de ritssluiting van het Spoorpark’. ,,Zij heeft een goede visie op sociale cohesie. Ons plan is onder meer om drie wandelpaden door de wijk te maken tussen de AaBe Fabriek en de Piushaven. Zij gaat met archipunctuur helpen daar iets uitnodigends en verrassends van te maken.”

Fabriekskwartier Noord gaat een grote variatie aan woningen bevatten: huizen met tuintjes, appartementen is soorten en maten. Twintig procent wordt sociale woningbouw, tien procent middeldure huur, de rest koopwoningen. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt ook de groep Wonen in de Toekomst er een plek.