Aanleg sloepensteiger in Piushaven

Op woensdag 23 april om 19.00 uur hadden zich een vijftiental belangstellenden verzameld in het informatiecentrum Piushaven. Vervolgens zijn er zes namen getrokken die een plek toegewezen krijgen.

Uiterlijk 11 mei moeten de mensen die zijn ingeloot laten weten óf zij daadwerkelijk gebruik willen/kunnen maken van de toegewezen plaats en wanneer de betreffende sloep komt. Mocht er iemand afhaken dan wordt de volgende op de lijst benaderd.

Sloepensteiger
Tussen de brug ‘D’n Ophef’ en de tjalk ‘Goede Hoop’ is een sloepensteiger aangelegd.
Een sloep is een open roei-, zeil- of motorschip met over het algemeen een ronde achterkant en moet aan de volgende kenmerken/eisen voldoen: 
– kleine sloep: maximaal 5 meter lang en maximaal 2,20 meter breed
– grote sloep: maximaal 6,5 meter lang-geen breedtebeperking
– bij een houten sloep: een overnaads gebouwde romp
– geen vaste opbouw, demontabel zonnezeil toegestaan
– berghout van touw vereist, leguaan van touw is een pre

Voor het hebben van een sloep is liggeld verschuldigd op basis van de Verordening liggelden Piushaven 2014. Het liggeld bedraagt € 10,10 per strekkende meter (of gedeelte daarvan) per maand en wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.

“Met de aanleg van de sloepensteiger gaat een lang gekoesterde wens in vervulling”, aldus Berend de Vries, projectwethouder Piushaven: “De aanleg van de sloepensteiger was al aangekondigd in het nieuwe watergebruikplan, maar wordt nu bij de start van het vaarseizoen 2014 ook werkelijkheid. Dat is weer een nieuwe stap in het aantrekkelijker maken van onze Piushaven.” 

Hier vindt u het pakket met alle eisen waaraan een sloep moet voldoen om mee te kunnen doen in de loting voor de sloepenplaatsen. Ook staan hier de voorwaarden en bepalingen die aan de ligplaatsvergunning worden verbonden.

Het bericht Aanleg sloepensteiger in Piushaven verscheen eerst op Piushaven.