Tilburg en water
geen voor de hand liggende combinatie.
Toch heeft Tilburg een interessant
waterverleden… en méér met water
dan verwacht!

De Waterkant van Tilburg is een route waarin de veelal onbekende kwaliteiten van de Piushaven en het Wilhelminakanaal worden belicht. De route kan te voet, per fiets, per boot… en met de computer worden
bekeken. Verdeeld over het traject staat een twaalftal informatiepanelen en ook bij alle schepen van de Tilburgse museumhaven staat een informatiepaneel. Via de mobiele telefoon kan ter plekke aanvullende
informatie worden verkregen. Op elk bord wordt op een plattegrondje, met een rode stip aangegeven
bij welk bord u zich bevindt.

Stichting Thuishaven Tilburg wil met de route ‘De Waterkant van Tilburg’ iedere geïnteresseerde breder informeren.
De route belicht diverse aspecten zoals: de geschiedenis van de Piushaven en het Wilhelminakanaal, 100 jaar
Nederlandse binnenvaartontwikkeling, de watergebonden bedrijvigheid, de huidige waterrecreatiemogelijkheden
en de natuur. Route De Waterkant van Tilburg loopt van de Piushaven via het kanaal naar de Monumentale sluis iii in het Wilhelminakanaal of vice versa. Behalve met drie rijksmonumenten, kan kennis worden gemaakt met een schat aan ander watergerelateerd industrieel erfgoed. In 2013 zijn zowel kanaal als haven 100 jaar oud.
Route ‘De Waterkant van Tilburg’ is feestelijk geopend tijdens het havenfeest Piushaven Ahoi op 14 september 2014.
Route ‘De Waterkant van Tilburg’ is gerealiseerd dankzij de energie van vele vrijwilligers en dankzij de bijdragen vele van sponsors en donateurs.

Stichting Thuishaven Tilburg
Vrijwilligersorganisatie Stichting Thuishaven Tilburg (stt) zet zich al ruim 15 jaar in voor het behoud en de ontwikkeling van de Piushaven en de promotie van al het water in Tilburg. Na het succesvolle behoud van de Piushaven in 1997, heeft de stt in het kader van de ontwikkeling van de Piushaven, vele activiteiten en
evenementen georganiseerd. Kleine evenementen zoals het jaarlijkse Lichtjesfeest en de de jaarlijkse Piushaven-natuurschoonmaakdag, maar ook grote havenfeesten als MariVin (1998, 2000 en 2002) en Tilburg te Water (2009). De stichting heeft ook drie boeken uitgegeven: in 2002 Kanaal op het Zand over de geschiedenis
van de Piushaven en het Wilhelminakanaal, in 2004 Piushaven, Levende have over de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van de Piushaven en in 2011 havengezichten met verhalen van mensen die in de Piushaven gewoond, gewerkt en er gevaren hebben in verleden heden en toekomst. De Route De Waterkant van
Tilburg vormt een belangrijke aanvulling op de drie boeken die de Stichting heeft uitgegeven. Vanuit deze permanente route kunnen ook tijdelijke projecten ontwikkeld worden, samen met scholen.

Meer informatie?
Wilt U varen?

Wilt U donateur of vrijwilliger worden?
Stichting Thuishaven Tilburg
Postbus 10424
5000 JK Tilburg
06 12146334
info@tilburgtewater.nl

bord 2 bord 1

Het bericht Aan de Waterkant verscheen eerst op Piushaven.