30 september: inloopavond verkeersmaatregelen Piushavengebied

Als onderdeel van het verkeersplan Piushaven heeft de gemeente in het voorjaar 2015 heeft de gemeente inrijdend verkeer vanaf de Ringbaan Oost naar de St Josephstraat geblokkeerd om de hoeveelheid verkeer in het Piushavengebied, Prinsenhoeven en St. Josephstraat, te verminderen. Naar aanleiding van de maatregel zijn er veel protesten gekomen en is de maatregel opgeheven.

Wethouder Mario Jacobs heeft bewoners gevraagd mee te denken en oplossingen aan te dragen om een betere doorstroming van verkeer in het Piushavengebied te creëren. Dit om de verkeersbelasting in dit gebied te verbeteren. In een aantal sessies hebben bewoners ideeën bedacht om het verkeer beter te reguleren in het gebied tussen Ringbaan-Oost, Havendijk-Noord, Lanciersstraat en de Spoorlaan. In samenwerking met de gemeente zijn deze ideeën uitgewerkt tot een advies met een bijbehorende tekening. Dit advies wordt 1 oktober gepubliceerd op www.piushaven.nl. U kunt uw reactie op het advies vóór 8 oktober sturen naar verkeersplanpiushaven@gmail.com

 De werkgroep wil deze voorstellen nu aan u tonen tijdens een inloopavond op:

Informatieavond verkeersmaatregelen Hoogvenne/Armhoef

Wanneer: 30 september 2015

Tijd: 19.00 tot 21.00 uur

Waar: Koningshaven

Kruisvaarderstraat 32c Tilburg

U bent welkom om op ieder gewenst moment binnen te lopen tussen 19.00 en 21.00 uur. De reacties op het advies die binnenkomen per mail en op de inloopavond worden meegenomen in het definitieve verkeerscirculatieplan. Het definitieve plan wordt gepubliceerd in wijkkrant Koningshoeven en buurtkrant Armhoefse Akkers.

Het bericht 30 september: inloopavond verkeersmaatregelen Piushavengebied verscheen eerst op Piushaven.